XXXIV Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Autorzy ReferatówJanusz RYMSZA


Tom I, str. 1 – 12

Autorska propozycja nowych wymagań technicznych dotyczących obiektów budowalnych w kontekście katastrofy wiaduktu Polcevera w Genui

Wojciech MAZUR

Jan SIECZKOWSKI

Tom I, str. 139 – 192

Elementy murowe do wznoszenia murów. Nowe rozwiązania

Roman GAJOWNIK

Tomasz RYBARCZYK

Tom I, str. 193 – 226

Zaprawy murarskie. Nowe rozwiązania

Adam PIEKARCZYK


Tom I, str. 279 – 376

Nowoczesne typy zbrojenia i akcesoriów do wznoszenia konstrukcji murowych

Piotr TKACZ

Romuald ORŁOWICZ

Tom I, str. 227 – 242

Wybrane sposoby określania wytrzymałości murów w budynkach istniejących

Radosław JASIŃSKI


Tom II, str. 1 – 150

Zagadnienia projektowe, konstrukcyjne i użytkowe zginanych i ścinanych murowych ścian wypełniających szkieletŁukasz DROBIEC


Tom II, str. 151 – 202

Mury skrępowane. Wyniki badań, nowe metody projektowania

Krzysztof CHUDYBA

Piotr MATYSEK

Tom II, str. 203 – 250

Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Rafał NOWAK


Tom I, str. 243 – 278

Nowoczesne nadproża w budownictwie ogólnym
Krzysztof Pawłowski


Tom III, str. 467 – 488

Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych

Jerzy ŻURAWSKI


Tom III, str. 1 – 44

Optymalizacja energetyczna budynków budownictwa ogólnego. Nowoczesne technologie pozyskiwania ciepła

Barbara FRANCKE


Tom III, str. 45 – 90

Nowoczesne rozwiązania w hydroizolacji budynków budownictwa ogólnego

Maciej ROKIEL


Tom III, str. 91 – 140

Tarasy i balkony. Wybrane zagadnienia projektowo-wykonawcze

Leonard RUNKIEWICZ


Tom I, str. 45 – 66

Wybrane przykłady awarii i katastrof budowlanych w budownictwie ogólnym

Anna RAWSKA-SKOTNICZNY

Izabela TYLEK

Tom I, str. 67 – 94

Wybrane przykłady awarii i katastrof budowlanych w budownictwie ogólnym

Krzysztof GROMYSZ


Tom I, str. 95 – 138

Podstawowe typy obciążeń dynamicznych konstrukcji budowlanychJarosław SZULC


Tom III, str. 247 – 316

Nowe materiały i technologie do modernizacji budynków z Wielkiej Płyty

Lech MISIEWICZ


Tom I, str. 13 – 44

Deklaracja właściwości użytkowych podstawowym źródłem wiedzy o właściwościach wyrobów budowlanych

Tadeusz URBAN

Michał GOŁDYN

Tom II, str. 453 – 552

Współczesne konstrukcje z betonu lekkiego

Wit DERKOWSKI

Rafał WALCZAK

Tom II, str. 553 – 592

Innowacje w stropach betonowych

Piotr OPAŁKA


Tom II, str. 593 – 640

Nowe rozwiązania konstrukcji schodów

Rafał KRZYWOŃ


Tom III, str. 49 – 84

Rozwój technologii druku 3D w budownictwie

Paweł KRAUSE

Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ

Tom III, str. 85 – 132

Współczesne rozwiązania elewacji budynków

Maciej NIEDOSTATKIEWICZ

Tomasz MAJEWSKI

Tom III, str. 133 – 186

Współczesne tynki w budownictwie ogólnym - klasyfikacja i wybrane przykłady badań oraz problemów eksploatacyjnych

Ewa SUDOŁ


Tom III, str. 187 – 238

Odporność posadzek na poślizg

Leszek DULAK


Tom III, str. 347 – 396

Ochrona przed hałasem w budynkach w kontekście izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej

Dorota BRZEZIŃSKA


Tom III, str. 295 – 408

Nowoczesne technologie w wentylacji i oddymianiu. Strategia ochrony przeciwpożarowej budynków

Krzysztof SCHABOWICZ


Tom III, str. 409 – 460

Nowoczesne metody diagnostyki budynków budownictwa ogólnego

Lesław HEBDA


Tom I, str. 421 – 462

Drewno konstrukcyjne zgodnie z EC-5 i krajowymi uwarunkowaniami

Janusz BROL


Tom I, str. 377 – 420

Nowoczesne złącza i łączniki w konstrukcjach drewnianychWojciech NITKA


Tom II, str. 369 – 410

Ściany z drewna

Dariusz BAJNO


Tom II, str. 251– 368

Współczesne rozwiązania więźb dachowych i dachów płaskich

Tomasz NOWAK

Filip PATALAS

Mateusz HRYNIEWIECKI

Tom II, str. 411 – 452

Konstrukcje drewniano-kompozytowe